Platon'da hukukun ontolojik temellendirilmesi
Başlık
Platon'da hukukun ontolojik temellendirilmesi

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur eng

Yazar
İşsevenler, Osman Vahdet.

Yerel Yer Numarası
HFK0082940

Yayın Bilgileri
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.

Fiziksel Tanımlama
x, 190 y. ; 30 cm. + 1 CD.

Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.

Özet
Platon'da hukukun ontolojik temellendirilmesi başlıklı bu tez, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, ilk olarak Antik Yunan'ın özgürlüğü felsefi ve tarihi perspektifle ele alınmıştır. İkinci kısımda ise, Platon'a kadarki filozofların düşünceleri, dönemlerinin karekteristik özellikleri ön plana çıkacak şekilde ortaya konduktan sonra, Platon'un hayatına ve eserlerine dair açıklamalar yapılmıştır. İkinci bölümde, Platon'unontolojisinin temel unsurları olan idea ve ruh düşüncelerine aralarındaki ilişki gözetilerek yer verilmiştir. İdea düşüncesi aktarılırken Platon'un dönemin sofistik argümanlarına karşı çıkışı vurgulanmıştır. Akabinde ruhun hareketin ilkesi oluşu ve iyi ideası, hiyerarşik varlık kurgusu ve bu şekilde kurgulanan varlık karşısında insanın pozisyonu aktarılmıştır. Üçüncü bölümde, Platon'un ontoloji konuusndaki görüşleri ile hukukun varlığına ve ne'liğine dair argümanları arasındaki ilişki açıklanmıştır. Bu doğrultuda, yine felsefi ve atarihi bağlamında, söz ile hakikat arasındaki ilişki üzerinde durulmuştur.

Son Zamanlarda Geldi
SBEK012485 (2. kopya)

Konu Başlığı
Kamu hukuk.
 
Hukuk sosyolojisi.
 
Hukuk felsefesi.

Ek Yazar
Işıktaç, Yasemin.

Ek Kurum Yazarı
İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kamu Hukuku Anabilim Dalı.


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
TezHFK0082940Tt 1588 2013Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap BölümüÖdünç Verilmez