Medeni Kanunun 23. maddesinin sözleşme özgürlüğüne getirdiği sınırlamalar
Başlık
Medeni Kanunun 23. maddesinin sözleşme özgürlüğüne getirdiği sınırlamalar

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur eng

Yazar
Karabağ Bulut, Nil.

Yayın Bilgileri
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2012.

Fiziksel Tanımlama
xv,452 y. ; 30 cm.

Tez (Doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2012.

Özet
Çalışmamız, Medeni Kanun'un 23. maddesinin sözleşme özgürlüğü alanındaki önemini, uygulama alanını ve söz konusu maddeyi ihlal eden sözleşmeler açısından uygulanması gereken yaptırımı konu edinmektedir. Bu çerçevede kişilik hakkına hukuki işlemler karşısında getirilmiş olan korumanın sözleşme özgürlüğünün diğer sınırları ile arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmaktadır. Çalışmada ayrıca, sözleşmenin kişi özgürlüğünü hangi hallerde ahlâka aykırı derecede sınırladığının tespiti aşamasıda yardımcı olabilecek bir takım kriterler tespit edilmektedir. Devamında ise, Türk Borçlar Kanunu m. 27 hükmünde ifadesini bulan kesin hükümsüzlük yaptırımının kişi özgürlüğünün ihlal edildiği sözleşmelere uygulanması sonucunda ortaya çıkabilecek sakıncalar ele alınmakta ve bu kapsamda söz konusu yapıtrımın özellikle MK. m. 23/II hükmü açısından amaca uygun bir şekilde sınırlanması önerilmektedir.

Son Zamanlarda Geldi
51436 (2. kopya)

Konu Başlığı
Medeni hukuk.
 
Sözleşme özgürlüğü.

Ek Yazar
Oktay-Özdemir, Saibe.

Ek Kurum Yazarı
İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Özel Hukuk Anabilim Dalı.


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
TezHFK0082953Tt 1459 2012Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap BölümüIUHFK Kitap Bölümü