Basın özgürlüğünün kapsamı ve sınırları
Başlık
Basın özgürlüğünün kapsamı ve sınırları

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur eng

Yazar
Akkurt, Ali.

Yayın Bilgileri
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2014.

Fiziksel Tanımlama
xiv, 334 y. ; 30 cm.

Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2014.

Özet
Basın özgürlüğü, genel olarak haber, fikir ve düşünceleri basılmış eserler yoluyla, serbest olarak açıklama ve yayma özgürlüğüdür. İfade özgürlüğünü tamamlayan ve onun kullanılmasını sağlayan bir özgürlük olarak basın özgürlüğü, uluslar arası belgelerde ve demokratik anayasalarda güvence altına alınmıştır. Basın özgürlüğü de diğer temel hak ve özgürlükler gibi mutlak ve sınırsız değildir. Basın özgürlüğünün güvence altına alındığı uluslar arası belgelerde ve ülke anayasalarında, bu özgürlüğün hangi esas ve usuller dahilinde sınırlanabileceğine ilişkin düzenlemeler de yer almaktadır. Basın özgürlüğünün düzenlendiği 1982 Anayasası’nın kararları dikkate alındığında basın özgürlüğünün sınırları, “başkalarının şöhret ve haklarının korunması”, olmak üzere üç kategori altında toplanabilir. Ayrıca, belirtilen bu sebeplere bağlı olarak yapılacak olan sınırlamaların da sınırları vardır. Genel olarak “kanunilik”, “demokratik bir toplumda gereklilik”, “açık ve mevcut tehlike” ve “ölçülülük” bu ölçütlerden bazılarıdır.

Son Zamanlarda Geldi
SBEK012548 (2. kopya)

Konu Başlığı
Kamu hukuku.
 
Basın hukuku -- Basın özgürlüğü.

Ek Yazar
Yanık, Murat

Ek Kurum Yazarı
İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.Kamu Hukuku Anabilim Dalı.


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
TezHFK0082943Tt 1591 2014Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap BölümüÖdünç Verilmez