İnsan ticareti kavramı ve 5237 sayılı Türk Kanunu'nda insan ticareti suçu /cGülşah Korkusuz ; tez danışmanı Serdar Talas
Başlık
İnsan ticareti kavramı ve 5237 sayılı Türk Kanunu'nda insan ticareti suçu /cGülşah Korkusuz ; tez danışmanı Serdar Talas

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur eng

Yazar
Korkusuz, Gülşah.

Yayın Bilgileri
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2014.

Fiziksel Tanımlama
xiv, 200 y. : 30 cm.

Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2014.

Özet
İnsan ticareti suçu, dünyada uyuşturucu ve silah kaçakçılığından sonra en çok kâr getiren organize suçlardan biri olarak kabul edilmektedir.Günümüzde dünyada milyonlarca insan ticareti mağduru vardır. İnsan ticareti mağduru vardır. İnsan ticareti, Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına ilişkin Protokol’ün hükümleri gereğince Ceza Kanunu’nda da bir suç tipi olarak düzenlenmiştir. Tarihsel boyutlarından soyutlanarak ele alındığında, insan ticareti suçunun hukuki boyutunun tanımlanması oldukça güçtür. Bu çalışmada modern kölelik olarak da adlandırılan insan ticareti, tarihsel boyutuyla ve köleliğin kaldırılması süreciyle birlikte açıklanmıştır. Köleliğin yasaklanmasına ilişkin uluslar arası sözleşmeler kronolojik olarak değerlendirilmiş ve taraf devletlere insan ticaretinin suç tipi olarak düzenlenmesi yükümlülüğü getiren Palermo Protokolü ele alınmıştır. İnsan ticaretinin tanımlanabilmesi ve sınırlarının çizilebilmesi için, bir suç tipi olarak düzenlenmesinin tarihsel ve hukuksal boyutu ve TCK’daki suç tipinin incelenmesi bu çalışmanın temel konusudur. Bunun yanında insan ticaretinin kriminolojik değerlendirilmesiyle suçun boyutları, temel nedenleri, istismar şekilleri ve suçla mücadele konusu da incelenmiştir.
 
Human trafficking is accepted amongst the most profitable organized crimes after the drugs and the arms trade. At the present time there are millions of human trafficking victims in the world. Human trafficking has been legislated as an article of the Turkish Criminal Code as required by provisions of Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. When approached secludedly from its historical extent, it is too hard to define juridical extent of human trafficking crime. In this study, definition of human trafficking which is also called modern slavery has been presented and explained with the historical extent and the process of abolition of slavery. International agreements in regard to prohibition of slavery have been evaluated chronologically and Palermo Protocol that imposed obligation to legislate human trafficking as a crime to States Parties has been discussed. In order to define and draw the lines of human trafficking, historical and juridical extent of legislation of human trafficking as a crime and examination of structural elements of the human trafficking crime are the primary issues of this study. In addition, via criminological assessment of human trafficking; extent of crime, main causes, forms of exploitation and fight against crime have been examined.

Son Zamanlarda Geldi
51881 (2. kopya) 51881 (2. kopya)

Konu Başlığı
Ceza hukuku
 
İnsan ticareti
 
Kamu hukuku

Ek Yazar
Talas, Serdar
 
İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kamu Hukuku Anabilim Dalı


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
TezHFK0083614Tt 1500 2014Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap BölümüIUHFK Kitap Bölümü