İran hukuk sisteminde doğrudan yabancı yatırımlarda yatırıma el konulması
Başlık
İran hukuk sisteminde doğrudan yabancı yatırımlarda yatırıma el konulması

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur eng

Yazar
Dehghansomeh, Kazem.

Yerel Yer Numarası
HFK0084078

Yayın Bilgileri
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2015.

Fiziksel Tanımlama
xiii, 155 y. ; 30 cm.

Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2015.

Özet
Günümüzde, dolaylı ve doğrudan yabancı yatırımlar uluslararası ticari ve ekonomik faaliyetlerin önemli bir kısmın teşkil etmektedir. 20. yüzyılın başında buyana milli devletler yabancı sermaye yatırımcıların biri kalkınma vasıtası olarak görmekte, bunları teşvik etmektedir. Yabancı sermaye bakımından ev sahibi ülkenin politik, ekonomik ve hukuki istikrarı büyük önem taşımaktadır. Çünkü yatırımın geleceği, önemli ölçüde ülkedeki bu istikrara bağlıdır. Yabancı sermaye yatırımlarının önemli bir kısmı, özellikle sanayi alanındaki yatırımlar ile uzun süreli ve kalıcı oluşturmaktadır. Bu itibarla bir ülkenin yabancı sermaye bakımından elverişli sayılabilmesi için politik, ekonomik ve hukuki istikrarın sürekli olması gerekmektedir. Ancak, gerçek hiçbir zaman böyle olmamıştır. Yabancı sermayeye ihtiyaç duyan kalkınmakta olan ülkelerdeki sosyal, siyasal ve ekonomik istikrasızlıklar daima potansiyel bir tehlike olarak mevcut olmuş ve yabancı sermaye bakımından tehdit oluşturmuştur.İran İslam Cumhuriyeti 1979’da yaşadığı devrimden dolayı yabancı yatırım konusunda ve iç hukukunda yenilemelere ve birçok değişikliklere tanık olmuştur. Çalışmamızda doğrudan Yabancı Yatırımın hukukî boyutuna ağırlık vererek Iran Hukukunda, doğrudan yabancı yatırımın hukuki çerçevesin dikkate alınarak uluslararası yatırım ilkeleri ile uyum içinde olup olmadığı ve yatırıma el konulması şartlarını, yürürlükte bulunan mevzuat dikkate alınarak incelenecektir.
 
In our day, both indirect and direct foreign investments constitute a significant part of international economic and commercial activity. From the beginning of 20th century, nation-states have seen foreign investments as a means of development and have encouraged such investments. In point of the foreign capital, the political, economic and legal stability of the host country is essential. Because to a considerable extent, the future of the investment depends on the stability present in the host country. A significant proportion of foreign investments, particularly in the field of industry, are those of long-term and lasting investments. In this respect, it is necessary for a country to be respected by foreign capitals to have this political, economic and legal stability perennially. However, in reality, the situation hasolweys been different. The economic, political and social instability has been a potential danger and a threat to foreign investments in developing countries in need of foreign capital. The Islamic Republic of Iran has witnessed legal reforms and numerous law amendments regarding foreign investments after the revolution in 1979.With an emphasis on the legal dimension of foreign direct investments in Iranian Law, the legal framework of investments and their compatibility with international principles of foreign direct investments as well as the legislation with respect to expropriation are critically engaged. With the study or thisis.

Son Zamanlarda Geldi
52877 (2. kopya)

Konu Başlığı
Devletler hukuku.
 
Hukuk sistemi -- İran.
 
Yabancı yatırım -- İran.

Ek Yazar
Gelgel, Günseli Öztekin.

Ek Kurum Yazarı
İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Özel Hukuk Anabilim Dalı.


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
TezHFK0084078Tt 1672 2015Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap BölümüIUHFK Kitap Bölümü