Karayolları trafik kanununda hukuki sorumluluk (Türk, İsviçre ve Alman Hukukları karşılaştırmalı)
Başlık
Karayolları trafik kanununda hukuki sorumluluk (Türk, İsviçre ve Alman Hukukları karşılaştırmalı)

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur eng

Yazar
Çetin, Hatice Karacan.

Yayın Bilgileri
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2015.

Fiziksel Tanımlama
xxvii, 491 y. ; 30 cm.

Tez (doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2015.

Özet
Karayolları trafiğinde meydana gelen kazalarda hukuki sorumluluğu incelediğimiz tezimizde, ülkemizde bu alandaki özel düzenleme olan 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda (KTK) öngörülen hukuki sorumluluğa ilişkin hükümler; bu Kanuna kaynak teşkil etmiş olan İsviçre Karayolları Trafik Kanunu (SVG) ile bunlardan farklı bir sistem benimsemiş olan Alman Karayolları Trafik Kanununda (StVG) öngörülen hukuki sorumluluğa ilişkin hükümlerle karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Başta işleten olmak üzere karayolları trafiğinde sorumlu olan kişiler, motorlu araç ve motorlu aracın işletilmesi kavramları, sorumluluğun niteliği, koşulları ve hükümleri, Türk, İsviçre ve Alman hukukları açısından öğreti ve yargı kararlarındaki tartışmalar çerçevesinde ayrı ayrı değerlendirilmiş, her üç hukuk sistemi arasındaki farklılıklar tespit edilmiştir. Böylece ülkemizde ve dünyada karayolları trafiğinde giderek artan tehlike karşısında zarar görenlerin daha iyi korunmalarının sağlanması amacıyla çözüm önerilerinde bulunulmuştur.
 
In our dissertation regarding civil liability in traffic accidents, the provisions relating to civil liability of Turkish Road Traffic Act (KTK: Law No. 2918), the special regulation in this area in Turkey, are examined in comparison with the provisions of Swiss Road Traffic Act which is the source of KTK, and the provisions of German Road Traffic Act (StVG) which has different liability system from both KTK and SVG. In this context, in road traffic, responsible people, especially the liability of motor vehicle holder, motor vehicle and its operation conception; description, condition and provisions of the liability are evaluated in light of discussions in doctrine and jurisprudence and the differences between these three countries’ legal systems are determined. Consequently, recommendations to the solution in order to preserve the rights of victims against the increasing danger of road traffic in Turkey and in the wold are offered.

Son Zamanlarda Geldi
53877 (2. kopya)

Konu Başlığı
İdare hukuku.
 
Karşılaştırmalı hukuk.

Ek Yazar
Akkanat, Halil.

Ek Kurum Yazarı
İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Özel Hukuk Anabilim Dalı.


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
TezHFK0084130Tt 1723 2015Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap BölümüIUHFK Kitap Bölümü