Amerikan idare hukukunun temel kavramı olarak regülasyon ve Türk idare hukukuna yansımaları
Başlık
Amerikan idare hukukunun temel kavramı olarak regülasyon ve Türk idare hukukuna yansımaları

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur

Yazar
Şahin, Cenk Y..

Yerel Yer Numarası
45721T

Yayın Bilgileri
[y.y.] : 2010.

Fiziksel Tanımlama
xiv, 304 y. ; 30 cm.

Genel Not
İngilizce özet var. Kaynakça var.

Tez (Doktora)

Özet
Bu çalışmanın amacı, Amerikan İdare Hukukunun temel kavramlarından biri olan regülasyonun esas ve yöntemini karşılaştırmalı bir şekilde incelemektir. Bu tür bir araştırmayı yapabilmek için, devletin regülasyon faaliyetini neden ve nasıl yaptığının sorgulanması gereklidir. Bu kapsamda, regülasyonun ekonomik ve yasal temelleri kapsamındaki tarihsel gelişimi ortaya konmuş ve böylelikle deregülasyon, yani regülasyonsuzlaştırma hareketinin altında yatan hukuki, teknik ve ideolojik değişimlerin açıklanması da daha kolay bir hale gelmiştir. Nihayet, çalışma, regülasyon ve deregülasyonun sonuçlarını, belirli sektörler bakımından ayrı ayrı ele almaktadır.

Konu Başlığı
İdare Hukuku -- Abd
 
İdare Hukuku -- Türkiye

Ek Yazar
Özay, İl Han.

Ek Kurum Yazarı
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 
Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Elektronik Erişim
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45721.pdf


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
Tez4572145721Dijital Tez KoleksiyonuDijital Tez Koleksiyonu