Türk İdare Hukukunda istimvalin hukuki rejimi
Başlık
Türk İdare Hukukunda istimvalin hukuki rejimi

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur eng

Yazar
Öztunç, Hikmet.

Yayın Bilgileri
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2015.

Fiziksel Tanımlama
xii, 140 y. ; 30 cm.

Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2015.

Özet
Bu çalışmada, istimval müessesesinin Türk Hukukunda ne anlam ifade ettiği anlatıldıktan sonra, benzer müesseselerle arasındaki farklılıklar konusunda değerlendirmeler yapılmış ve istimvale ilişkin temel ilkeler ortaya koyulmuştur. Bununla birlikte, istimval müessesesi, idari işlem kuramı bakımından ele alınmıştır. Bu kapsamda, Türk Hukukunda, istimvale ilişkin hükümler ihtiva eden kanuni düzenlemeler, ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Son olarak, istimval müessesenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek bir takım sorunlara çözün aranmıştır.
 
In this study, after explaining what the legal realm of istimval institutions that meaningful in Turkish Law, made assessments about the differences between similar institutions and has set out the basic principles for istimval . However, istimval institution is discussed in terms of the administrative process theory. In this context, the Turkish law, istimval containing provisions relating to the legal regulations, are discussed in detail. Finally, the judgment in considering the use istimval institutions have sought to solve a number of problems that may occur as a result.

Son Zamanlarda Geldi
53690 (2. kopya)

Konu Başlığı
İdare hukuku -- Türkiye.

Ek Yazar
Yasin, Melihşah.

Ek Kurum Yazarı
İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kamu Hukuku Anabilim Dalı.


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
TezHFK0084118Tt 1711 2015Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap BölümüIUHFK Kitap Bölümü