Arama bağlamında haksız arama suçu
Başlık
Arama bağlamında haksız arama suçu

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur eng

Yazar
Bodur, Büşra.

Yerel Yer Numarası
HFK0086514

Yayın Bilgileri
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2015.

Fiziksel Tanımlama
xi, 149 y. ; 30 cm.

Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2015.

Özet
Haksız arama suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun kişi hürriyetini koruyan hükümlerinin yer aldığı ‟Hürriyete Karşı Suçlar” başlıklı yedinci bölümünde düzenlenmiştir. Haksız arama suçunun düzenlendiği 120. maddede, hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisinin cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Böylelikle kişilerin temel hak ve özgürlüklerinden, kişi dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığı hakları koruma altına alınmıştır. Çalışmamızda, öncelikle arama kavramına yer verilip, aramaya ilişkin genel ilkeler ile usul ve şartları açıklanarak hukuka uygun aramanın nasıl olduğu belirlendikten sonra, hukuka aykırı arama neticesinde oluşan haksız arama suçu ve unsurları ele alınıp incelenecektir.
 
Unfair search crime, the Turkish Penal Code No. 5237 which includes provisions protecting the freedom of people "Crimes Against Liberty" was organized in the seventh chapter title. According to the article 120 of the organized crime of unfair search, public officials who seek anyone’s superior or belongings illegally will be punished. Therefore, the privacy, inviolability and immunity of residence as the fundamental rights and freedoms of individuals, are under the protection. In this study, first of all the search term was defined by explaining the general principles; procedures and requirements of the search with more details. Moreover, unfair search crime that occurs as a result of unlawful search and their elements were examined after determining how lawful search must beperformed.

Son Zamanlarda Geldi
54039 (2. kopya)

Konu Başlığı
Ceza hukuku.
 
Haksız arama suçu.

Ek Yazar
Sözüer, Adem.

Ek Kurum Yazarı
İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kamu Hukuku Anabilim Dalı.


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
TezHFK0086514Tt 1744 2015Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap BölümüIUHFK Kitap Bölümü