Otoriter KPSS: çözümlü 12 deneme, genel yetenek-genel kültür çözüm kitabı
Başlık
Otoriter KPSS: çözümlü 12 deneme, genel yetenek-genel kültür çözüm kitabı

ISBNp
9786054392780

Dil
Türkçe

Edisyon
1.bs.

Yayın Bilgileri
Konya : Eğitim Akademi Yayınevi, 2011

Fiziksel Tanımlama
112 p.

Konu Başlığı
Eğitim
 
Education
 
Yetenek -- Sınavlar, sorular, vb.
 
Ability -- Examinations, questions,etc.
 
Türk dili -- Sınavlar, sorular, vb.
 
Turkish language -- Examinations, questions, etc.
 
Matematik -- Sınavlar, sorular, vb.
 
Mathematics -- Examinations, questions, etc.
 
Geometri -- Sınavlar, sorular, vb.
 
Geometry -- Examinations, questions, etc.
 
Tarih -- Sınavlar, sorular, vb.
 
History -- Examinations, questions,etc.
 
Coğrafya -- Sınavlar, sorular, vb.
 
Geography -- Examinations, questions, etc.
 
Vatandaşlık -- Sınavlar, sorular, vb.
 
Citizenship -- Examinations, questions,etc.
 
Anayasa hukuku -- Türkiye -- Sınavlar, sorular, vb.
 
Constitutional law -- Turkey -- Examinations, questions,etc.
 
Devlet hizmeti -- Türkiye -- Sınavlar.
 
Civil service -- Turkey -- Examinations.
 
Devlet memurları -- Türkiye -- Sınavlar, sorular, vb.
 
Public officers -- Turkey -- Examinations, questions, etc.
 
İşçi seçimi -- Türkiye -- Sınavlar, sorular, vb.
 
Employee selection -- Turkey -- Examinations, questions, etc.
 
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)
 
POLITICAL SCIENCE / Public Policy / General

Çeşit
Electronic books

Ek Yazar
Bakırcı, Hakkı

Ek Kurum Yazarı
Hiperlink (Firm)

Elektronik Erişim
EBSCOhost http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=610309


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
E-Kitap2348791-1001JQ1806 .Z13 O86 2011Hiper Kitap E-Kitap KoleksiyonuHiperkitap E-Kitap Koleksiyonu