Akka: Cezzar Ahmed Paşa Napolyon'a karşı
Başlık
Akka: Cezzar Ahmed Paşa Napolyon'a karşı

ISBNp
9786055021702

Dil
Türkçe

Yazar
Ağır, İhsan

Edisyon
Birinci basım

Yayın Bilgileri
İstanbul : Arı Sanat Yayınları, 2017

Fiziksel Tanımlama
223 p.

Konu Başlığı
Dil ve Edebiyat
 
Language and Literature
 
Türk romanı
 
Turkish fiction
 
Tarihi roman
 
Historical fiction
 
LITERARY COLLECTIONS / Middle Eastern

Çeşit
Electronic books

Ek Yazar
Çoşkun, Aydın

Ek Kurum Yazarı
Hiperlink (Firm)

Elektronik Erişim
EBSCOhost http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1732436


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
E-Kitap2360291-1001PL248 .A356 A35 2017Hiper Kitap E-Kitap KoleksiyonuHiperkitap E-Kitap Koleksiyonu