Milletlerarası usul hukukunda teminat
Başlık
Milletlerarası usul hukukunda teminat

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur

Yazar
Çalışkan, Zeynep.

Yerel Yer Numarası
HFK0081797

Yayın Bilgileri
İstanbul : İstanbul Üniversitesi,c2012

Fiziksel Tanımlama
xiv, 406 y. ; 30 cm.

Genel Not
İngilizce özet mevcut.

Tez (Doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2012.

Özet
Hak arama hürriyeti en temel insan hakkı olup, yabancılar da bu hakka sahiptirler. Ancak bu hakka getirilen en önemli sınırlama olan yabancıların teminat gösterme yükümlülüğü (cautio judicatum solvi), MÖHUK'un 48. maddesinde düzenlenmiştir. Türk hukukunda başta teminatın miktarı olmak üzere uygulamadan kaynaklanan bazı problemler, yabancıların mahkemeye ulaşma hakkını engellemektedir. Özellikle AHİM kararları kapsamında yaptığımız incelemede davacının mahkemeye ulaşma hakkının özüne zarar verecek miktarda belirlenen teminatın AHİS'in 6. maddesine aykırılık oluşturduğu açıkça görülmektedir. Bunun yanında çalışmamızda, AB Hukukunda yer alan ayrımcılık yasağı bağlamında yabancıların teminat gösterme yükümlülüğü hakkında verilen ATAD ve özellikle İngiliz Mahkemelerinin kararları incelenmiştir. Türk hukukunda yabancıların teminat gösterme yükümlülüğünün adil yargılanma hakkı dikkate alınarak uygulanması ve gerekli değişikliklerin yapılması çalışmamızın amacını oluşturmaktadır.

Konu Başlığı
Devletler hukuku

Ek Yazar
Şanlı, Cemal.

Ek Kurum Yazarı
İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Özel Hukuk Anabilim Dalı.


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
TezHFK0081797Tt 1508 2012Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap BölümüÖdünç Verilmez