Önalım hakkı\
Başlık
Önalım hakkı\

ISBNp
9789750248047

Dil
Türkçe

Yazar
Günay, Erhan

Yayın Bilgileri
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2018.

Fiziksel Tanımlama
296s.; 20 cm.

Özet
Kitapta, tapulu taşınmaz mülkiyetine ilişkin devir hakkının kısıtlamalarından sayılan önalım hakkına ilişkin uyuşmazlıklar tüm yönleriyle Yargıtay Kararları eşliğinde altı ana ve bir ek bölüm olarak anlatılmaktadır. Birinci bölümde; önalım hakkının tanımı, hukuki niteliği, amaç ve kullanılmasındaki kurallar tüm boyutlarıyla incelenmiştir. İkinci bölümde, önalım davalarının yargılama süreci ve usul hukukuna ilişkin kurallara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, önalım davalarında muvazaa, özellikle satış işleminde ve satış bedelinde muvazaa konusu ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Dördüncü bölümde, önalım hakkının kullanılmasındaki engeller, özellikle fiili paylaşım, feragat, kesin hüküm ve hakkın kötüye kullanılması yönüyle anlatıma yer verilmiştir. Beşinci bölümde, sözleşmeden doğan önalım hakkı, 4721 s. medeni kanun, 6098 s. borçlar kanunu yönüyle ifade edilmiştir. Altıncı bölümde, soru ve yanıtlı önalım sorunları özetlenmiştir. Ek bölümde ise, önalım hakkının kullanılması, feragat, muvazaa, fiili paylaşım, süre ve bedelin depo ettirilmesiyle ilgili tüm İBK, HGK, Özel Daire Kararları sistemleştirilerek tarih sırası itibariyle kapsama alınmıştır. Öte yandan önalım davasına ilişkin yargılama sürecinde 6100 s. HMK ilgili hükümleri yönüyle dikkate alınması gereken usul işlemlerine değinilmiş ve yargısal kararlarla anlatım desteklenmiştir.

Konu Başlığı
Hukuk
 
Gayrimenkul
 
İmmovables

Elektronik Erişim
https://www.turcademy.com/tr/kitap/onalim-hakki-9789750248047


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
E-Kitap2474256-1001QA76.73Turcademy E-Kitap KoleksiyonuTurcademy