Milletlerarası özel hukukta menkul kıymetlere ilişkin hak sahipliği ihtilaflarına uygulanacak hukuk
Başlık
Milletlerarası özel hukukta menkul kıymetlere ilişkin hak sahipliği ihtilaflarına uygulanacak hukuk

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur eng

Yazar
Ulusu, Ayşe Elif

Yerel Yer Numarası
HFK0084061

Yayın Bilgileri
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2014.

Fiziksel Tanımlama
xi, 246 y. : 30 cm.

Tez (Doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2014.

Özet
Menkul kıymet piyasalarında modern elde tutma sistemi olan aracılaştırılmış elde tutma sistemi uygulaması ile menkul kıymet sahibi yatırımcıların haklarının hukuki niteliği değişmiştir. Kıymetli evrak niteliğinde taşınır eşya kurallarına tabi olarak işlem gören menkul kıymetler bu vasıflarını kaybederek gayri maddi varlığı değerleri haline dönüşmüşlerdir. Bu dönüşüm aracılaştırılmış elde tutma sisteminde hesap sahiplerinin menkul kıymetlere ilişkin hak sahipliğinin iktisabı, saklanması ve tasarruf işlemlerine uygulanacak hukukun belirlenmesine kullanılan var olan kanunlar ihtilafı kurallarının da yeni sisteme uyumlaştırılması ihtiyacını doğurmuştur. Aracılaştırılmış sistemde elde tutulan aracılaştırılmış menkul kıymetlere ilişkin işlemlerden doğan ayni meselelere lex rei sitae kuralı yerine, PRIMA yaklaşımını ve taraf menfaatini esas alan sınırlı hukuk seçimi imkanı getirilmesi en uygun çözüm olarak ileri sürülmüştür.

Son Zamanlarda Geldi
52628 (2. kopya)

Konu Başlığı
Milletlerarası özel hukuk.
 
Menkul kıymetler.
 
Özel hukuk.

Ek Yazar
Şanlı, Cemal
 
İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Özel Hukuk Anabilim Dalı.


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
KitapHFK0084061Tt 1655 2014Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap BölümüIUHFK Kitap Bölümü