Rekabet hukuku uyuşmazlıklarının uluslararası tahkim yoluyla çözümü : karşılaştırmalı bir analiz
Başlık
Rekabet hukuku uyuşmazlıklarının uluslararası tahkim yoluyla çözümü : karşılaştırmalı bir analiz

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur eng

Yazar
Ayhan, Zeynep Feyza Eker.

Yerel Yer Numarası
56684

Yayın Bilgileri
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2017.

Fiziksel Tanımlama
xvi, 372 y. : harita, tablo ;lc30 cm.

Tez (Doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2017.

Özet
Bilindiği üzere ülkemizde rekabet hukuku uyuşmazlıklarının kamu hukukunu ilgilendirmesi sebebiyle tahkimde görülmeye elverişli olmadığına dair yaygın bir kanaat mevcuttur. Ancak uluslararası gelişmeler bu tutumun aksi yönündedir. Gerek ABD’ de gerek AB hukukunda rekabet hukuku uyuşmazlıklarının, münhasır yetki halleri hariç olmak üzere, tahkime konu olabilecekleri geniş olarak kabul görmektedir. ABD, AB, Fransa ve İsviçre hukuklarında rekabetin yatay veya dikey anlaşmalarla sınırlanması ve rekabetin hâkim durumun kötüye kullanılması yoluyla ihlali hallerinde tahkim yolunun işlerlik kazanabilmesinin hangi hal ve şartlarda mümkün olarak kabul edildiği yargı kararları ve doktrinde ileri sürülen görüşler bağlamında ele alınmıştır. Bununla birlikte AB’ de Komisyon’un birleşme ve devralmalar kapsamında yapılan davranışsal taahhütleri izleme sürecinde tarafları tahkim yoluna başvurmaya yönlendirmesi ile ortaya çıkan tahkim türünün kendine has nitelikleri uluslararası hukuk camiasında yaygın olarak tartışılmaktadır. Çalışma bu noktada rekabetin sınırlanması ile birleşme ve devralmaların tahkim yoluyla çözümünün anılan hukuk çevrelerinde hangi gelişmeler sonrasında mümkün hale geldiğini inceleyerek Türkiye’deki mevcut duruma ve konunun geleceğine ışık tutmayı amaçlamaktadır.
 
The aim of this study is to analyse how claims arising from competition law issues are solved through arbitration from a comparative perspective and make suggestions to Turkish judiciary and academic world. In Turkey, competition law claims are deemed not to be arbitrable, mainly because of their public law nature. However, the experience of various countries in this respect has evolved in years more or less from the same point to a substantially liberal approach. It is now widely accepted that disputes arising from horizontal or vertical restraints of competition can be arbitrated under certain circumstances. The dynamics of the development of this understanding among US, EU, French and Swiss judiciary as well as academic views on the subject has been thoroughly examined. Moreover, arbitration has also widely been used as a tool for monitoring behavioural commitments made in the context of merger and acquisition clearance decisions, especially in the EU. The particularities of arbitration used in such context has also been subject of a debate, questioning whether this type of arbitration is a regulatory or “supranational” one, and whether it differs from an ordinary international commercial arbitration substantially. This study attempts to examine the growing acceptance of the possibility to resolve both antitrust and merger commitment disputes through arbitration and to shed some light to the future of the subject in Turkey.

Son Zamanlarda Geldi
HFK0087945 (2. kopya)

Konu Başlığı
Rekabet hukuku.
 
Uyuşmazlık çözümü (hukuk)
 
Uluslararası tahkim ve hakem.

Ek Yazar
Şanlı,Cemal.

Ek Kurum Yazarı
İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Özel Hukuk Anabilim Dalı.


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
TezHFK0087945Tt 1860 2017Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap BölümüIUHFK Kitap Bölümü