Otoriter KPSS: yıl 2012 hedef %100 başarı, tüm adaylar için konu anlatımlı soru bankası, genel yetenek- genel kültür
Başlık
Otoriter KPSS: yıl 2012 hedef %100 başarı, tüm adaylar için konu anlatımlı soru bankası, genel yetenek- genel kültür

ISBNp
9786054392599

Dil
Türkçe

Yayın Bilgileri
Konya : Eğitim Akademi Yayınevi, 2011

Fiziksel Tanımlama
992 p.

Konu Başlığı
Eğitim
 
Education
 
Yetenek -- Sınavlar, sorular, vb
 
Ability -- Examinations, questions,etc
 
Türk dili -- Sınavlar, sorular, vb
 
Turkish language -- Examinations, questions, etc
 
Matematik -- Sınavlar, sorular, vb
 
Mathematics -- Examinations, questions, etc
 
Geometri -- Sınavlar, sorular, vb
 
Geometry -- Examinations, questions, etc
 
Tarih -- Sınavlar, sorular, vb
 
History -- Examinations, questions,etc
 
Coğrafya -- Sınavlar, sorular, vb
 
Geography -- Examinations, questions, etc
 
Vatandaşlık -- Sınavlar, sorular, vb
 
Citizenship -- Examinations, questions,etc
 
Anayasa hukuku -- Türkiye -- Sınavlar, sorular, vb
 
Constitutional law -- Turkey -- Examinations, questions,etc
 
Devlet hizmeti -- Türkiye -- Sınavlar
 
Civil service -- Turkey -- Examinations
 
Devlet memurları -- Türkiye -- Sınavlar, sorular, vb
 
Public officers -- Turkey -- Examinations, questions, etc
 
İşçi seçimi -- Türkiye -- Sınavlar, sorular, vb
 
Employee selection -- Turkey -- Examinations, questions, etc
 
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)
 
POLITICAL SCIENCE / Public Policy / General

Çeşit
Electronic books

Ek Yazar
Bakırcı, Hakkı

Ek Kurum Yazarı
Hiperlink (Firm)

Elektronik Erişim
EBSCOhost http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=754770


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
E-Kitap2356157-1001JQ1806 .Z13 O86 2011Hiper Kitap E-Kitap KoleksiyonuHiperkitap E-Kitap Koleksiyonu