Hemofili hastalarında majör cerrahi girişimlerin yöntemi./cVeysel Suzan ; tez danışmanı Zafer Başlar.
Başlık
Hemofili hastalarında majör cerrahi girişimlerin yöntemi./cVeysel Suzan ; tez danışmanı Zafer Başlar.

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur eng
 
tur

Yazar
Suzan, Veysel.

Yerel Yer Numarası
CTFKT0039544

Yayın Bilgileri
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2017.

Fiziksel Tanımlama
vii, 60 y. : grafik, tablo ; 30 cm.

Tez (uzmanlık tezi) -- İstanbul Üniversitesi, 2017.

Özet
Hemofili hastalarında cerrahi girişimlerin yönetimi önemli bir sorundur. Çalışmamızın amacı bilim dalımızda takip edilen hemofilik hastaların majör cerrahi girişim (MCG) sonuçlarının irdelenmesidir. Bilim dalımızdan takipli hemofili hastalarına 2004-2017 yılları arasında uygulanan MCG’ler geriye dönük olarak incelendi. Hasta dosyaları incelenip MCG öncesi bazal aPTZ ve faktör düzeyi, inhibitör taraması sonucu, (varsa) inhibitör titresi kaydedildi. Hastaların geçirdikleri MCG cinsi, operasyondan önce, sırasında ve sonrasında verilen faktör konsantrelerinin miktarı ile faktör replasmanı sonrası faktör düzeyi ve aPTZ sonuçları; ameliyat sırasında veya sonrasında gelişen komplikasyonlar; not edildi. Çalışmaya dahil edilen 39 hastanın (37 hemofili A, 2 hemofili B) 20’si ağır, yedisi orta, 12’si ise hafif hemofiliydi. Toplam 49 MCG yapılmıştı. Hemofili tipleri (A-B), dereceleri (ağır-orta-hafif) ve opere edilen bölge sayıları (1, >1) arasında komplikasyon görülme oranı açısından anlamlı fark yoktu. Toplamda 6 MCG’de (%12) komplikasyon görülmüş ve bir hasta sepsisten kaybedilmişti. Cerrahi branşlar arasında ünite bazında en fazla faktör kullanımı olan grup ortopedik cerrahilerdi; bunu kalp damar ve beyin cerrahisi grubu izlemekteydi. Genel cerrahi, üroloji ve kulak burun boğaz ise en az faktör tüketimi olan gruptu. Bu gruplar arasında kullanılan faktör miktarı açısından anlamlı fark bulundu (p<0,001).

Konu Başlığı
Hemofili hastalarında.
 
Majör cerrahi.

Ek Yazar
Başlar, Zafer.

Ek Kurum Yazarı
İstanbul Üniversitesi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. İç Hastalıkları Anabilim Dalı.


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
TezCTFKT0039544T07317Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kütüphanesi TezIUCTFK Tez