Kentsel ortamda bir getto:Fatih kadınlar pazarı örneği
Başlık
Kentsel ortamda bir getto:Fatih kadınlar pazarı örneği

Yazar
Parin, Suvat.

Yerel Yer Numarası
SBEK008587

Yayın Bilgileri
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, 2008.

Fiziksel Tanımlama
VIII, 269 y. : şkl.,hrt.,graf., tbl ; 30 cm.

Genel Not
İngilizce özeti var. Kaynakça var.

Doktora Tezi

Özet
Bu çalışmanın amacı,İstanbul'un tarihi kimliğini yansıtan mimari doku örnekleri açısından zengin sayılabilecek ve merkezi kent alanı olarak gösterilen Fatih İlçesi'nin sınırları içinde Kadınlar Pazarı'nın tarihsel süreçte hangi kentselve toplumsal dinamiklerin neticesi olarak ortaya çıktığını ve Pazarı'ın homojenlik gösteren kent kimliğini sosyolojik bir perspektiften incelemektit.

Konu Başlığı
Sosyoloji

Ek Yazar
Tuna, Korkut.

Ek Kurum Yazarı
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimle Enstitüsü
 
Sosyoloji Anabilim Dalı


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
TezSBEK008587008587Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi TezIUSBEK Tez