Mecusi geleneğinde tektanrıcılık ve düalizm ilişkisi
Başlık
Mecusi geleneğinde tektanrıcılık ve düalizm ilişkisi

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur

Yazar
Alıcı, Mehmet.

Yerel Yer Numarası
48753

Yayın Bilgileri
[y.y.] : 2011.

Fiziksel Tanımlama
x, 309 y. ; 30 cm.

Genel Not
İngilizce özet var.

Tez (Doktora)

Özet
Bu çalışma Mecusi geleneğinde tektanrıcılık ve düalizm ilişkisini ortaya çıkışından günümüze kadarki tarihsel süreç içerisinde incelemeyi hedef edinir. Bu bağlamda Mecusilik üç temel teolojik süreç çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu bağlamda birinci teolojik süreçte Mecusiliğin kurucusu addedilen Zerdüşt'ün kendisine atfedilen Gatha metninde tanrı Ahura Mazda çerçevesinde ortaya koydugu tanrı tasavvuru incelenmektedir. Burada Zerdüşt'ün anahtar kavram olarak belirlediği tanrı Ahura Mazda ve onunla ilişkilendirilen diger ilahi figürlerin ilişkisi esas alınmaktadır.

Konu Başlığı
Tektanrıcılık
 
Zerdüştlük

Ek Yazar
Gündüz, Şinasi.

Ek Kurum Yazarı
Dinler Tarihi Bilim Dalı
 
Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilim Enstitüsü

Elektronik Erişim
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48753.pdf


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
Tez4875348753Dijital Tez KoleksiyonuDijital Tez Koleksiyonu