Mormonlar ve Amerikan toplumsal yapısı
Başlık
Mormonlar ve Amerikan toplumsal yapısı

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur

Yazar
Yaman, Fatih.

Yerel Yer Numarası
43416T

Yayın Bilgileri
[y.y.] : 2008.

Fiziksel Tanımlama
xv, 186 y. : şkl., tbl ; 28 cm.

Genel Not
İngilizce özet var. Kaynakça var.

Tez(Yüksek Lisans)

Özet
Amerikan toplumsal yapısı içerisinde yeni bir dinsel akım ve alt kültür olarak değerlendirilen Mormonizm'i konu edinen bu çalışma modern dönemlerde gelişen ve etkinliğini gün geçtikçe artırmakta olan bu hareketin sahip olduğu sosyo-kültürel dinamikleri ele almaktadır. Mormonizm 1800'lü yılların Puritan Amerikasında Joseph Smith ile birlikte ortaya çıkmış yerli bir Amerikan dini olma özelliği taşımaktadır. Gelişim sürecinin önemli bir bölümünde poligami anlayışını benimseyen Mormonizm, sahip olduğu geleneksel Hıristiyan düşüncesinden farklı inanç yapısı ve pratik düzlemdeki Amerikan toplum normlarına aykırı uygulamaları nedeniyle tarih boyunca dışlanmış, bu sebeple kilise üyeleri bulundukları bölgelerden sürekli farklı topraklara göç etmek zorunda kalmışlardır.

Konu Başlığı
Dinler Tarihi -- Abd

Ek Yazar
Gündüz, Şinasi.

Ek Kurum Yazarı
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Elektronik Erişim
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43416.pdf


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
Tez4341643416Dijital Tez KoleksiyonuDijital Tez Koleksiyonu