Form eleştiri metodu temsilcisi Rudolf Bultmann
Başlık
Form eleştiri metodu temsilcisi Rudolf Bultmann

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur

Yazar
Gümüşsoy, Didar Naciye.

Yerel Yer Numarası
ET000970

Yayın Bilgileri
İstanbul : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.

Fiziksel Tanımlama
1 online kaynak (v, 97 s.).

Teknik Detaylar
Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.
 
Erişim şekli: World Wide Web.

Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2019.

Özet
Form eleştiri metodu Kitab-ı Mukadddes metinlerinin kökenini sözlü gelenekte var olan müstakil fragmentlere dayandırmaktadır. Bu metodun amacı, Kitab-ı Mukaddes metinlerinin içeriğinin edebi formlara göre yanlızca sınıflandırılması değil, aynı zamanda Kitab-ı Mukaddes metinlerinin tarihsel süreçlerinin ele alınması olarak tanımlanabilir. Rudolf Bultmann’ın, form eleştiri metodunun çıkış noktası ise geleneğin anlatılarını, geleneğin toplum hayatındaki bağlantısıyla çözümleyerek formları açık ve anlaşılır kılabilmektir. Bu tezde XX. yüzyılın önde gelen Yeni Ahit uzmanları arasında yer alan Rudolf Bultmann’ın form eleştiri metodu ele alınmıştır. Bultmann’ın çalışması Sinoptik İnciller’in içeriğini oluşturan malzemelerin hangileri ilk geleneğin ürünü hangileri sonraki geleneğe ait olduklarının ayırt edilmesi ihtiyacından hareketle ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, Sinoptik İnciller’i oluşturan anlatıların biçimsel özellikleri tanımlanırsa anlatıların geçirdikleri değişim süreci de açıklığa kavuşacaktır. Aynı zamanda anlatının oluştuğu erken dönem Hıristiyan toplumu daha iyi anlaşılacak ve anlatının gayesi daha anlaşılır olacaktır.
 
Form criticism method claimed that the origin of Bible depends on seperate fragments in oral tradition. The purpose of the method could be described not only classification of the content of Bible's texts in respect to literal forms, but also assesment of historical process of Bible's texts. In this thesis, it was examined Rudolf Bultmann's form criticism method, who is one of New Testament scholars in XX century. Starting point of Rudolf Bultmann's form criticism method is to clarify and make understandable traditional narratives by analysing the connections between traditions and community life. Bultmann's study arised from the need to differentiate whether materials formed to the content of Synoptic Gospels belong to earlier tradition or older tradition. Therefore, according to this view, if formal characteristics of narratives composed of Synoptic Gospels could be identified, then period of change of narratives was revealed. At the same time, thanks to this method, early period Christian community can be better understood and the purpose of the narrative would be more clear.

Konu Başlığı
Bultmann, Rudolf, 1884-1976.-Elektronik tezler.

Konu Başlığı
Kitab-ı Mukaddes -- Elektronik tezler.
 
İncil -- Yeni ahit -- Elektronik tezler.
 
Form eleştirisi -- Elektronik tezler.
 
Tezler, Akademik -- Sayısallaştırma.

Ek Yazar
Gündüz, Şinasi.

Ek Kurum Yazarı
İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.

Elektronik Erişim
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000970.pdf


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
E-TezET000970ET000970Dijital Tez KoleksiyonuDijital Tez Koleksiyonu