XX. yüzyıl Rusyası sosyo-politik yapısında Rus Ortodoks Kilisesi'nin rolü
Başlık
XX. yüzyıl Rusyası sosyo-politik yapısında Rus Ortodoks Kilisesi'nin rolü

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur

Yazar
Dualı, Şir Muhammed.

Yerel Yer Numarası
SBEK011747

Yayın Bilgileri
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı, 2012.

Fiziksel Tanımlama
X, 246 y. ; 30 cm.

Genel Not
İngilizce özet var. Kaynakça var. Cd: pdf var.

Doktora

Özet
Bu çalışmada; XX. yüzyıl içerisinde Rus Ortodoks Kilisesi'nin din-devlet ilişkisi sosyo-politik açıdan incelenmiştir. Üç aşamadan oluşan bu incelemede birinci olarak Ortodoksluğun Rus topraklarına intikali ve Ortaçağ boyunca meydana gelen ve kiliseyi ilgilendiren siyasi ve politik gelişmeler irdelenmiş; ikinci olarak kilise-devlet ilişkisi 1917 Bolşevik Devrimiyle birlikte incelenmiş ve son olarak da SSCB'nin çökmesi (1991) sonucu ortaya çıkan Rusya Federasyonu'nun kilise-devlet politikası açıklanmıştır.

Konu Başlığı
Ortodoks Kilisesi
 
Siyasi Tarih -- 20. Yy

Ek Yazar
Gündüz, Şinasi.

Ek Kurum Yazarı
- İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
 
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
 
Dinler Tarihi Bilim Dalı


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
TezSBEK011747011747Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi TezIUSBEK Tez