Ticaret meslek liselerinde muhasebe eğitimi, muhasebe eğitiminden beklentiler ve karşılaşılan sorunlar
Başlık
Ticaret meslek liselerinde muhasebe eğitimi, muhasebe eğitiminden beklentiler ve karşılaşılan sorunlar

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur

Yazar
Süer, Hüseyin Murat.

Yayın Bilgileri
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Bilim Dalı, 2007.

Fiziksel Tanımlama
XII, 116 y. : şkl., tbl. ; 29 cm.

Genel Not
Kaynakça var.İngilizce özet var.

Yüksek Lisans

Özet
Bu çalışmada, ticaret meslek liselerinde verilen muhasebe eğitimindeki mevcut durum incelenmiş, muhasebe eğitiminden beklentiler ve karşılaşılan sorunlar ele alınarak sorunlara ilişkin çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Muhasebe eğitiminden beklentileri ve karşılaşılan sorunları belirlemek üzere, ticaret meslek liselerinde işletmelerde beceri eğitimi gören muhasebe bölümü lise 3. sınıf öğrencileri ile muhasebe derslerine giren meslek dersi öğretmenlerine yönelik anketler hazırlanmıştır. Araştırmanın evrenini, 2006–2007 öğretim yılında İstanbul’da bulunan ticaret meslek liselerindeki işletmelerde beceri eğitimi gören muhasebe bölümü lise 3. sınıf öğrencileri ile muhasebe derslerine giren meslek dersi öğretmenleri oluşturmaktadır. Hazırlanan anketler, 7 okuldan rasgele seçilen 411 öğrenciye ve 18 okuldan rasgele seçilen 147 meslek dersi öğretmenine uygulamıştır. Anketler aracılığıyla elde edilen veriler, SPSS programında işlenerek, yanıtlara ilişkin frekans ve yüzde tabloları oluşturulmuştur. Elde edilen bulgulara dayalı olarak öneriler getirilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular, ticaret meslek liselerindeki muhasebe eğitimi ile ilgili olarak, halen birçok konuda sorunlar yaşandığını ortaya koymuştur.

Konu Başlığı
Muhasebe Eğitimi

Ek Yazar
Güredin, Ersin.


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
TezSBEK008135008135Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi TezIUSBEK Tez