Amme alacaklılarının takip ve tahsil usulü
Başlık
Amme alacaklılarının takip ve tahsil usulü

ISBNp
9789750214189

Dil
Türkçe

Yazar
Tombaloğlu, Mustafa Lütfi

Edisyon
1. bsk.

Yayın Bilgileri
Ankara : Seçkin Yayıncılık, 2011

Fiziksel Tanımlama
410 s. ; 24 cm.

Seri
Hukuk kitapları dizisi ; 1072

Genel Not
Dizin var

Özet
Amme alacaklarının tahsiline yönelik olarak amme borçlularına ait mal varlıklarının satış hazırlıkları işleminden tahsiline kadar olan safhada 6183 sayılı yasa hükümlerinin yetersiz kaldığı durumlarda özellikle gayrimenkul satışlarında 6183 sayılı yasanın 99'uncu maddesi doğrultusunda icra ve iflas kanunu hükümlerinin uygulanması, yine 6183 sayılı yasa kapsamında, mahalli idarelerden belediyelerin mal varlıklarının 5393 sayılı Kanunun 15/son maddesi gereğince, il özel idarelerinin malvarlıklarının 5302 sayılı yasanın 75'inci maddesi kapsamında haczedilebilirliğinin yine İİK'nın 82/1 maddesi kapsamında incelenmesi için bu araştırma düşünülmüştür. Diğer taraftan 6183 sayılı yasanın uygulama alanı içinde, icra iflas kanununa 4949 sayılı yasa değişikliği ile getirilen icra iflas kanunun 179/a, 179/b maddesinde düzenlenen iflasın ertelenmesi hükümlerinin, 132'nci maddesi kapsamında banka alacaklarının 6183 sayılı kanun hükümlerine göre takip ve tahsilinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Konu Başlığı
Âmme alacakları hukuku -- Türkiye
 
Law of the law

Elektronik Erişim
https://www.turcademy.com/tr/kitap/amme-alacaklarinin-takip-ve-tahsil-usulu-9789750214189


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
E-Kitap2475475-1001343.042026Turcademy E-Kitap KoleksiyonuTurcademy