Çevre Muhasebesi
Başlık
Çevre Muhasebesi

ISBNp
9789752475410

Dil
Türkçe

Yayın Bilgileri
Konya : Eğitim Yayınevi, 2018

Fiziksel Tanımlama
168 p.

Genel Not
Kaynakça var

Konu Başlığı
Eğitim
 
Education
 
Doğal kaynaklar -- Muhasebe
 
Natural resources -- Accounting
 
Sera gazları -- Çevresel açıdan
 
Greenhouse gases -- Environmental aspects
 
Çevre denetimi
 
Environmental auditing
 
Sürdürülebilir kalkınma
 
Sustainable development
 
SCIENCE / Environmental Science

Çeşit
Electronic books

Ek Yazar
Yılmaz, Baki
 
Akmeşe, Halil
 
Aras, Sercan
 
Coşkun, Kerim
 
Toksöz, Derya
 
Uslu, Sinan
 
Ilgaz, Ali
 
Gündoğan, Hilal
 
Mutlubaş, Ilgın
 
Usun, Yunus

Ek Kurum Yazarı
Hiperlink (Firm)

Elektronik Erişim
EBSCOhost http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1917356


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
E-Kitap2361338-1001HF5686 .N3 C49 2018Hiper Kitap E-Kitap KoleksiyonuHiperkitap E-Kitap Koleksiyonu