Transactıons parallel and dıstrıbuted systems
Başlık
Transactıons parallel and dıstrıbuted systems

ISSNp
10459219

Dil
English

Dil Kodu
eng

Yayın Bilgileri
[y.y.] : IEEE Computer Society, 1996.

Fiziksel Tanımlama
544 c. : res. , graf. , tbl.; 27 cm.

Cilt/Tarih Aralığı
s.5 (1996)

Çıkış Sıklığı
Aylık

Konu Başlığı
Bilgisayar -- Süreli Yayınlar

Ek Kurum Yazarı
J. F. Myoupo [ve öte.]