Kamu ekonomisi
Başlık
Kamu ekonomisi

ISBNp
9786055431099

Dil
English

Yayın Bilgileri
Bursa: Ekin Yayınevi, 2011.

Fiziksel Tanımlama
412 s.; 20 cm.

Özet
Çok sayıda yazarın ortak katkısıyla üretilen bu editörlü kitabı emsallerine göre farklılaştıran bazı noktalar vardır. Birincisi, müfredatta dönemlik olarak işlenen bu dersin muhtevasında yer alan konular önem derecesine göre daraltılarak bir yarıyılda işlenecek şekilde dizayn edilmiştir. Böylelikle geniş ayrıntı içerisinde önemli konuların göz ardı edilmesi sakıncası ortadan kaldırılmak istenmiştir. İkincisi, yazarlar arasında konu dağılımı yapılarak her bir yazarın kendi konusuna odaklanması hedeflenmiştir. Üçüncüsü, gerek konu başlıklarının oluşturulmasında gerekse de konuların ele alınmasında klasik yaklaşımdan farklı bakış açıları geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu şekilde iktisadi hayatta ve iktisadi düşüncede yaşanan değişim kitabın muhtevası içerisine yansıtılmaya çalışılmıştır. (Önsöz'den)

Konu Başlığı
Maliye, Kamu
 
Finance, Public

Elektronik Erişim
https://www.turcademy.com/tr/kitap/kamu-ekonomisi-abdulkadir-kokocak-9786055431099


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
E-Kitap2478099-1001KLM45Turcademy E-Kitap KoleksiyonuTurcademy