Yarattıkları katma değer itibari ile Türkiye'deki imalat sanayi sektörlerinin değerlendirilmesi
Başlık
Yarattıkları katma değer itibari ile Türkiye'deki imalat sanayi sektörlerinin değerlendirilmesi

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur

Yazar
Koca, Mustafa.

Yayın Bilgileri
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Teknoloji ve Sanayi İktisadi Anabilim Dalı, 2010.

Fiziksel Tanımlama
XIII, 92 y. : şkl, tbl ; 30 cm.

Genel Not
Kaynakça var. İngilizce özet var. Cd:Pdf var.

Yüksek Lisans

Özet
ÖZET: Bu tez çalışmasında, Türkiye'de imalat sanayi katma değerinin alt sektörlere ve içerdiği teknoloji bakımından sektörlerin sınıflandırılmasına göre sektör gruplarına dağılımı ve bu dağılımın 1973-2006 yılların arasında değimi araştırılmıştır.

Konu Başlığı
Katma Değer Vergisi -- Türkiye
 
İmalat Sanayi

Ek Yazar
Ongan, Serdar.

Ek Kurum Yazarı
İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
 
İktisat Anabilim Dalı
 
Teknoloji ve Sanayi İktisadi Bilim Dalı


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
TezSBEK010611010611Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi TezIUSBEK Tez