İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV tecil, terkin ve iade konusunun Katma Değer Vergisi kanunu ve muhasebe uygulamaları açısından ele alınması
Başlık
İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV tecil, terkin ve iade konusunun Katma Değer Vergisi kanunu ve muhasebe uygulamaları açısından ele alınması

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur

Yazar
Günay, Tansel.

Yerel Yer Numarası
SBEK008126

Yayın Bilgileri
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Bilim Dalı, 2007.

Fiziksel Tanımlama
XII, 75 y. : tbl., şkl. ; 29 cm.

Genel Not
Kaynakça var.İngilizce özet var.Ek var (s. 67-75).Cd: Pdf var.

Yüksek Lisans

Özet
Katma Deger Vergisi Kanunu’nun 11/1. Maddesinin (C) bendinde yer alan istisnalar içerisinde, ihracatçılara yurt içinde ihraç etmek kaydıyla satın aldıkları mallar için Katma Deger Vergisi ödememe hakkı tanınmıstır. Yazdıgımız tezde konuyu ihracatçılar açısından degil, söz konusu ihracatçılara ihraç kaydıyla mal teslimi yapan imalatçılar açısından ele aldık. Amacımız, öncelikle ihracatçılar için düsünülen bu istisnanın, imalatçılara getirdigi olumlu ya da olumsuz noktaların tespitini yapmak ve literatürde eksikligini gözlemledigimiz, konuya imalatçılar tarafından bakan, isletmelerin de yararlanabilecegi referans bir kaynak olusturmaktır. Tezi hazırlarken Katma Deger Vergisi Kanunu’ndan yola çıkarak söz konusu uygulamayla ilgili tüm teblig ve sirkülerler tarandı. Konunun gelisimini takip edebilmek için zaman içinde degisen uygulamalara da yer verildi. Muhasebe uygulamalarında ise karsılasılabilecek her türlü sonucu içeren örnekler kullanıldı.

Konu Başlığı
Katma Değer Vergisi -- Türkiye
 
Vergi Hukuku -- Türkiye

Ek Yazar
Güredin, Ersin.


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
TezSBEK008126008126Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi TezIUSBEK Tez