Çok uluslu şirketler ve finansal raporlama sorunları-bir uygulama
Başlık
Çok uluslu şirketler ve finansal raporlama sorunları-bir uygulama

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur

Yazar
Murtezaoğlu, Merve Doğruç.

Yerel Yer Numarası
SBEK008447

Yayın Bilgileri
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Bilim Dalı, 2008.

Fiziksel Tanımlama
xi, 139 y. : tbl. ; 28 cm.

Genel Not
İngilizce özet var.Kaynakça var.Cd: Pdf-Word var.

Yüksek Lisans

Özet
Günümüzde, uluslararası mal ve sermaye hareketlerinin giderek yoğunlaşması ve şirketlerin finansman kaynağı gereksinimi sonucu iç pazarlardan dış pazarlara da yönelmesi, şirketlerin hazırladıkları finansal raporların önemini arttırmıştır. Her ülkenin kendine özgü finansal raporlama standartlarının olması, birden fazla ülkede faaliyette bulunan şirketler için sorun ortaya çıkarmaktadır. Türkiye’de faaliyet gösteren çok uluslu şirketler finansal tablolarını Tekdüzen Muhasebe Sistemine göre hazırlamaktadır. Aynı zamanda çok uluslu şirketler finansal tablolarını ana şirkete de sunmak zorundadır. Çalışmada çok uluslu şirketlerin özellikleri, çok uluslu olma yolunda geçirdikleri aşamalar ve Türkiye’de faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin Türkiye’de hazırladıkları finansal tablolar ile yurt dışına sundukları temel mali tablolar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmuştur.

Konu Başlığı
Çokuluslu Şirketler -- Türkiye

Ek Yazar
Erdamar, Cengiz.


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
TezSBEK008447008447Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi TezIUSBEK Tez