Mekke fethi'nin dönüm noktası Hudeybiye Antlaşması
Başlık
Mekke fethi'nin dönüm noktası Hudeybiye Antlaşması

Dil
Türkçe

Dil Kodu
turbeng

Yazar
Gürcan, Çiğdem.

Yerel Yer Numarası
ET001196

Yayın Bilgileri
İstanbul : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.

Fiziksel Tanımlama
1 online kaynak (xıv, 133 s.).

Teknik Detaylar
Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.
 
Erişim şekli: World Wide Web.

Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2019.

Özet
Hicretin altıncı yılı Rasulullah’ın (s.a.v.) liderliğindeki Medine yönetimi ile Mekke yönetimi arasında yapılan sulh antlaşmasına Hudeybiye antlaşması adı verilmiştir. Antlaşmanın İslam tarihindeki yerinin ve öneminin analiz edilmesi amaçlanan çalışmada, dört bölüm üzerinden tarihi kıstas geliştirilerek Hudeybiye öncesi ekonomik ve siyasi durum, Hudeybiye seferi ve antlaşması, Hudeybiye antlaşması ile Mekke fethi arasında meydana gelen gelişmeler ve son olarak da Mekke’nin fethinde durularak açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, Mekke fethi esas alınarak Hudeybiye’nin İslam’ın yayılışına etkileri incelenmiştir. Çalışmada; İslam tarihi, hadis ve tefsir kaynaklarından istifade edilmiştir.
 
In the sixth year of the Hijra, the peace treaty between Medina and Mecca under the leadership of Rasulullah (peace be upon him) was called the Hudaybiye treaty. The study aims to analyze the place and the importance of the treaty in the history of Islam, and it is done by comparing four chapters, namely the economic and political situation before the treaty, the campaign and Treaty of Hudaybiyyah, the developments between the signing of Hudeybiyyah Treaty and the conquest of Mecca, and finally, the conquest of Mecca. In this context, the influence of Hudaybiyyah Treaty on the spread of Islam was examined based on the conquest of Mecca. Islamic history, hadith and commentary sources were utilized in this study.

Konu Başlığı
Hz. Muhammed, 571-632.-Elektronik tezler.

Konu Başlığı
Hudeybiye Antlaşması -- Elektronik tezler.
 
İslam -- Tarih -- Elektronik tezler.
 
İslam dini -- Kutsal yerler -- Mekke -- Tarih -- Elektronik tezler.
 
İslam dini -- Kutsal yerler -- Elektronik tezler.
 
Tezler, Akademik -- Sayısallaştırma.

Coğrafi Konu
Mekke -- Fetih -- Elektronik tezler.

Ek Yazar
Yıldırım, Yavuz.

Ek Kurum Yazarı
İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı.

Elektronik Erişim
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001196.pdf


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
E-TezET001196ET001196Dijital Tez KoleksiyonuDijital Tez Koleksiyonu