İslam öncesi Mekke sitesinde sosyal yapı
Başlık
İslam öncesi Mekke sitesinde sosyal yapı

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur

Yazar
Kalaycı, Ayhan.

Yerel Yer Numarası
SBEK009320

Yayın Bilgileri
İstanbul : İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Anabilim Dalı, 1996.

Fiziksel Tanımlama
III, 85 y. ; 30 cm.

Genel Not
Kaynakça var.

Yüksek Lisans

Özet
Bu çalışmamızda ortaya koymak istediğimiz varsayım larımız şunlardır: Mekke, tarıma el verişsiz, kurak kızgın çöl iklimine sahip oluşu dolayısıyla yerleşik şehir hayatı gelişmemiş; pazar yeri olması dolayısıyla da belli dönemlerin ekonomik canlılığına bağlı olarak varlık ve hatyatiyetini idame ettiren bir mabed sitesidir. Öncelikli önemi kutsal niteliğinden ve bu niteliğe kaynaklık eden ''Allah Evi '' nden ileri gelmektedir. Sosyal hayat göçebelik ve yerleşiklik arasında gelgitli bir özellik arzetmektedir.

Konu Başlığı
Sosyal Yapı
 
Mekke Tarihi
 
İslam Uygarlığı

Ek Yazar
Gezgin, Mehmet Fikret.

Ek Kurum Yazarı
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 
Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Anabilim Dalı


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
TezSBEK009320009320Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi TezIUSBEK Tez