Risalet görevinin başlangıcından vefatına kadar Hz. Peygamber'in hayatında hediye
Başlık
Risalet görevinin başlangıcından vefatına kadar Hz. Peygamber'in hayatında hediye

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur eng

Yazar
Eskin, Ümit.

Yerel Yer Numarası
55147

Yayın Bilgileri
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2016.

Fiziksel Tanımlama
xii, 160 y. : fotoğraf ; 30 cm.

Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2016.

Özet
Hediye ve hediyeleşme çok eski tarihlere uzanan bir olgudur. Hediye, sevgi ve dostluk göstergesi olarak karşılık beklemeden samimice verilen nesne demektir. Hediye, her iki tarafa da birbirini hatırlatan bir araçtır ve tarafları birbirine bağlar. Bu tezde günümüzün ilgi çeken konularından biri olan ve üzerine kültür tarihi bağlamında pekçok çalışma yapılan hediyeyi Hz. Muhammed'in (s) risâlet görevinin başlangıcından vefatına kadar olan 23 yıllık hayatı bağlamında inceleyeceğiz. Hz. Muhammed (s), peygamberlikle görevlendirildikten sonra insanları İslâm'a davet etmede ve onların kalbini İslâm'a ısındırmada birçok yöntem kullanmıştı. Bu yöntemlerden birisi de hediyeleşmeydi. Aynı şekilde Hz. Muhammed (s), peygamber olduktan sonra birçok zorlu süreçten geçmişti. Müslümanlarla birlikte mal varlıklarını Mekke'de bırakarak Medine'ye hicret etmişti. Bu süreçte Müslümanlar ellerinden geldiği ölçüde Hz. Muhammed'e (s) hediye vererek onu ve davasını desteklemişlerdi. Mekkeli müşriklerle yapılan Hudeybiye antlaşmasından sonra Arabistan yarımadasında bölgesel bir güç haline gelen Hz. Muhammed (s) ve Müslümanlar çevre devletlerle ve kabilelerle daha etkin bir iletişime girmiş; böylece aralarında diplomatik ilişkiler başlamıştı. İletişime girilen kabile ve devletlerle siyasi ve sosyal anlamlar taşıyan çeşitli hediyeleşmeler olmuştu. Bu çalışmada Hz. Muhammed'in (s) hediyeleşmelerinin siyasi, sosyal, psikolojik ve dini açıdan ifade ettiği anlamları tespit ederek hediye ve hediyeleşmelerin o zamanki Arap toplumu ve siyasi-sosyal ilişkiler açısından ifade ettiği anlamları tespit etmeye çalışacağız.
 
Gift and gifting culture are two old phenomena dating back to ancient times. Gift is an object that is given to another person without any expectations as a sign of love and friendship. It sends a message to the recipient like “I don't forget you, and please don't forget me, too.” and connects them each other. Today, gift is one of the important issues and many theories have been established upon it. We are going to examine the subject of gift giving in the context of Prophet Muhammad's (pbuh) 23 years of life from the beginning of his prophethood to his death. After the commencement of his prophethood he (pbuh) had used many methods to invite people to Islam and thus to wiin their hearts and minds. One of these methods was presenting gifts to people. Prophet Muhammed went through many challenges and diffuculties during his life time. He has immigrated from Mecca to Medina with other muslims leaving all their property behind them. In this period, muslim people supported him by giving him some gifts. Muhammad (pbuh) and other muslims became a regional power on the Arabian Peninsula after The Treaty of Hudaybiyyah, and they had more effective communication with the neighboring states and tribes. Gifting was one of the things that strengthened relationships between muslims and other states and tribes. In this study, we will try to identify the political, social, psychological, and religious implications of gift giving culture in the period of Prophet Muhammad (pbuh) by examining the authentic narratives.

Konu Başlığı
Hz. Muhammed, 571-632.

Konu Başlığı
Hediyeler -- İslam dini.

Ek Yazar
Argun, Selim.

Ek Kurum Yazarı
İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı.


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
Tez5514755147Merkez Kütüphane Tez DeposuIUMK Tez Deposu