İstanbul yöresinde sağlıklı ve klinik belirti gösteren köpeklerde helicobacter pylori varlığının kültür, polimerase chain reaction (PCR) ve restriction fragment length polymorphism (RFLP) ile saptanması
Başlık
İstanbul yöresinde sağlıklı ve klinik belirti gösteren köpeklerde helicobacter pylori varlığının kültür, polimerase chain reaction (PCR) ve restriction fragment length polymorphism (RFLP) ile saptanması

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur

Yazar
Sağnak, Nafiye Sonay.

Yerel Yer Numarası
42776T

Yayın Bilgileri
[y.y.] : 2007.

Fiziksel Tanımlama
XII, 56 y. : şkl., tbl. ; 29 cm.

Tez(Doktora)

Özet
Bu çalışmada, gastrik klinik belirti gösteren ve göstermeyen köpeklerin dışkı örneklerinde H. pylori varlığı moleküler ve bakteriyolojik yöntemler kullanılarak araştırıldı. Bu amaçla, İstanbul ilinde bulunan sahipli ve sahipsiz toplam 96 köpekten dışkı örnekleri toplandı. PCR tekniği ile Helicobacter olduğu saptanan 65 DNA'nın Hinfl enzimi ile kesimi sonucunda ise, 12 (%18,46) DNA örneğinde H. pylori saptandı. Gastrik klinik belirti gösteren 36 köpeğin 5 (%13.9)'inde, gastrik klinik belirti göstermeyen 60 köpeğin ise 7 (%11.7)'sinde H. pylori saptandı. 40 sahipli köpekten 3 (%7.5)'ünde, 56 sahipsiz köpekten 9 (%16.1)'unda H. pylori görüldü. 50 erkek köpekten 6 (%12)'sının 46 dişi köpekten 6 (%13)'sında H. plori saptandı. 1 yaş ve altındaki 49 köpeğe ait dışkı örneklerinin 6 (%12.2)'sında, 1 yaş üstü 47 köpeğe ait dışkı örneklerinin 6 (%12.8)'sında H. pylori DNA'sı saptandı. RFLP tekniği ile elde edilen bulguların istatistiki analizi sonucunda ise; gastrik klinik belirti gösteren ve göstermeyenler arasındaki fark (p=0.750), dişi ve erkek köpekler arasındaki fark (p=0.877), sahipli ve sahipsiz köpekler arasındaki fark (p=0.439) ile 1 yaş ve altındaki ve 1 yaş üzeri köpekler arasındaki fark (p=0.938) önemsiz bulundu. PCR sonrası yapılan RFLP sonucunda H. pylori DNA'sı saptanan 12 köpeğin dışkı örneklerinden yapılan bakteriyolojik inceleme sonucunda, örneklerin hiçbirinden H. pylori izole edilmedi. Anahtar Kelimeler: köpek, Helicobacter spp., Helicobacter pylori, dışkı örneği, PCR, RFLP, Kültür.

Konu Başlığı
Helikobakteri Pylori
 
Köpekler
 
Polimorfizm
 
Veteriner Mikrobiyoloji

Ek Yazar
Özgür, N. Yakut.

Ek Kurum Yazarı
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 
Mikrobiyoloji Programı

Elektronik Erişim
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42776.pdf


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
Tez4277642776Dijital Tez KoleksiyonuDijital Tez Koleksiyonu