Delacroix'nin sanatına kaynaklık eden metinler ve bir temsil sorunu
Başlık
Delacroix'nin sanatına kaynaklık eden metinler ve bir temsil sorunu

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur

Yazar
Akkaya, Elif İpek.

Yerel Yer Numarası
SBEK010595

Yayın Bilgileri
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı, 2010.

Fiziksel Tanımlama
VIII, 70 y. : şkl ; 30 cm.

Genel Not
Kaynakça var. İngilizce özet var. Cd:Pdf var.

Yüksek Lisans

Özet
ÖZET: Bu çalışmada Aziz George ve Prenses, Perseus ve Andromeda, Aristo'nun Orlondo Furioso eserindeki Ruggiero ve Angelica figürleri. Dini, mitolojik ve edebi figürlerin ikonografik paralellik ve zıtlıklarının Delacroix'in eserlerine yansıması sonucu eserlerin ve isimlendirilmelerindeki sorunların çzöümlenmesi incelenecektir.

Konu Başlığı
Sanat
 
Yetkisiz Temsil

Ek Yazar
Tükel, Uşun.

Ek Kurum Yazarı
İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
 
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
TezSBEK010595010595Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi TezIUSBEK Tez