Rembrandt Van Rijn'in kimi yapıtlarında Max Weber'in ''protestan ahlakı'' anlayışının izleri
Başlık
Rembrandt Van Rijn'in kimi yapıtlarında Max Weber'in ''protestan ahlakı'' anlayışının izleri

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur eng

Yazar
Akpınar, Nurtaç Elçi.

Yerel Yer Numarası
EFKYLTF136

Yayın Bilgileri
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.

Fiziksel Tanımlama
ix, 198 y. : resim ; 30 cm. + 1 CD.

Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.

Özet
Bu tez çalışmasında, Rembrandt van Rijn’ın yaşamı ve yapıtları, Max Weber’in “Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Ruhu” argümanı ışığında incelenmiştir. Günümüze ulaşmış yazılı bir belge olmadığı gerçeğine rağmen Rembrandt, XVII. yüzyıl Hollandası’nın Altın Çağı’nı yaratan Protestan anlayış içerisindeki mezheplerden biri olan Mennonitizmden büyük ölçüde etkilenmiştir. En üretken ve en hünerli İncil ressamlarından biri olarak sayılan sanatçının, günümüze değin yapılan araştırmalarda Mennonitizme duyduğu yakınlığı kabul eden ve vurgulayan çalışma sayısı son derece azdır. Oysa ki sanatçının dinsel yöneliminin en önemli tezahürleri onun yapıtlarında ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda tez çalışması kapsamında Rembrandt’ın Mennonit inancının yoğun olarak duyumsandığı düşünülen yedi yapıtı ele alınmıştır. Çalışmanın odağı, bu yapıtların “Protestan Ahlâkı” argümanı ile ne denli örtüştüğünü ortaya koymak ve tartışmaya açmaktır.

Son Zamanlarda Geldi
SBEK012407 (2. Kopya). 50954 (2. kopya)

Konu Başlığı
Weber, Max, 1864-1920.
 
Rijn, Rembrandt Van, 1606-1669.

Konu Başlığı
Protestan ahlakı.

Ek Yazar
Tükel, Uşun.

Ek Kurum Yazarı
İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sanat Tarihi Anabilim Dalı.


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
TezEFKYLTF136YLTF136Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi TezlerIUEFK Tezler
Tez5095450954Merkez Kütüphane Tez DeposuIUMK Tez Deposu
TezSBEK012407012407Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi TezIUSBEK Tez