Vergi icra hukukunda ödeme emri
Başlık
Vergi icra hukukunda ödeme emri

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur

Yazar
Rençber, Altan.

Yerel Yer Numarası
SBEK011825

Yayın Bilgileri
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalı, 2012.

Fiziksel Tanımlama
XV, 275 y. ; 30 cm.

Genel Not
İngilizce özet var. Kaynakça var. Cd: pdf var.

Yüksek Lisans

Özet
Bu çalışmada, ''Vergi İcra Hukuku'' kapsamında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile düzenlenmiş olan ''ödeme emri'' kavramı tüm yönleriyle ele alınmaya çalışılmıştır.

Konu Başlığı
Vergi Hukuku -- Türkiye
 
İcra Ve İflas Hukuku

Ek Yazar
Ekmekçi Çalıcıoğlu, Esra.

Ek Kurum Yazarı
- İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
 
Mali Hukuk Anabilim Dalı


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
TezSBEK011825011825Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi TezIUSBEK Tez