Polimer nanokompozitlerde nano dolgu dağılımıyla elektriksel iletkenlik ve polarizasyon mekanizmalarının incelenmesi için kapak resmi
Başlık:
Polimer nanokompozitlerde nano dolgu dağılımıyla elektriksel iletkenlik ve polarizasyon mekanizmalarının incelenmesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2011.
Fiziksel Tanımlama:
xi,63 y. : şkl. ; 29 cm.
502:
Tez(Yüksek lisans)
Özet:
Özet Bu çalışmada polimer nanokompozit yapı içine eklenen nano dolgu dağılım miktarına göre elektriksel iletkenlik, dielektrik sabiti ve dielektrik relaksasyon davranışı incelenerek, farklı nano dolgu dağılımları için dielektrik spektroskopisi yardımıyla hızlı bir karşılaştırma yapılmaya çalışılacaktır. Nano dolgu dağılımını incelemede kullanılan yöntemler (TEM, XRD, Mekanik Testler) oldukça zor, pahalı ve fazla miktarda test numunesi gerektirmektedir. Dielektrik spektroskopi yöntemi ile farklı dağılımdaki örneklerde hızlı bir karşılaştırma yapmayı amaçlamaktayız.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48311.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 48311 48311 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order