Yardım nafakası için kapak resmi
Başlık:
Yardım nafakası
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2011.
Fiziksel Tanımlama:
xiv, 85 y. ; 30 cm.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Bu tez çalışmasında "yardım nafakası" kurumu, yürürlükteki kanun hükümleri, doktrin ve Yargıtay kararları ışığında incelenmiştir.
Konu Başlığı:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47914.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 47914 47914 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order