Deneysel nekrotizan enterokolit modelinde plasmidlere klonlanmış vaskuler endotelyal büyüme faktör geninin iyileşme üzerine etkisi için kapak resmi
Başlık:
Deneysel nekrotizan enterokolit modelinde plasmidlere klonlanmış vaskuler endotelyal büyüme faktör geninin iyileşme üzerine etkisi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2011.
Fiziksel Tanımlama:
x, 86 y. : res., tbl., şkl. ; 30 cm.
Genel Not:
Deneysel çalışma.
502:
Tez(Yan Dal Uzmanlık)
Özet:
Nekrotizan enterokolit (NEK) yenidoğan döneminde mortalite ve morbiditeye neden olan önemli bir gastrointestinal acildir. Bu çalışmada amacımız plazmşde klonlanmış insan VEGF-A geninin NEK oluşturulmuş yenidoğan ratlardaki etkinliğini araştırmaktır.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47750.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 47750 47750 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order