Williams sendromu tanılı çocuk hastalarda doğumsal kalp hastalıklarının seyri ve ani ölüm riskinin değerlendirilmesi için kapak resmi
Başlık:
Williams sendromu tanılı çocuk hastalarda doğumsal kalp hastalıklarının seyri ve ani ölüm riskinin değerlendirilmesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2011.
Fiziksel Tanımlama:
xi, 92 y. : tbl., rsm. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Uzmanlık tezi)
Özet:
Bu çalışmanın amacı klinik ölçütler ve flöresan in situ (FISH) yöntemiyle Williams sendromu (WS) tanısı almış hastalarda, tanımlanmış kardiyovasküler sorunlara bağlı ani ölüm riskini ortaya koymaktır.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48641.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 48641 48641 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order