Mecusi geleneğinde tektanrıcılık ve düalizm ilişkisi için kapak resmi
Başlık:
Mecusi geleneğinde tektanrıcılık ve düalizm ilişkisi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
48753
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2011.
Fiziksel Tanımlama:
x, 309 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez (Doktora)
Özet:
Bu çalışma Mecusi geleneğinde tektanrıcılık ve düalizm ilişkisini ortaya çıkışından günümüze kadarki tarihsel süreç içerisinde incelemeyi hedef edinir. Bu bağlamda Mecusilik üç temel teolojik süreç çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu bağlamda birinci teolojik süreçte Mecusiliğin kurucusu addedilen Zerdüşt'ün kendisine atfedilen Gatha metninde tanrı Ahura Mazda çerçevesinde ortaya koydugu tanrı tasavvuru incelenmektedir. Burada Zerdüşt'ün anahtar kavram olarak belirlediği tanrı Ahura Mazda ve onunla ilişkilendirilen diger ilahi figürlerin ilişkisi esas alınmaktadır.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48753.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 48753 48753 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order