Avrupa insan hakları mahkemesi kararları bağlamında yasak sorgu yöntemleri için kapak resmi
Başlık:
Avrupa insan hakları mahkemesi kararları bağlamında yasak sorgu yöntemleri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2011.
Fiziksel Tanımlama:
122 y. ; 30 cm.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Bu çalışmada, kim söz konusu olursa olsun, ister acımasız bir katil, ister terörist, onun da, muhakeme süreci içerisinde bir takım haklara sahip olduğunu, en azından herkesin, işlediği suçtan soyut, bir insan olarak, ifadesinin alınması ya da sorgusunun yapılması, kendisini savunma hakkının bulunduğunu; bu sebeple de, yasaya aykırı olarak yapılan ifade alma ya da sorguda, elde edilen doğrudan ya da dolaylı delillerin de kanuna aykırı olacağını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları rehberliğinde ortaya koymaya çalıştık.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48869.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 48869 48869 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order