Son kullanıcıya akdedilen elektronik haberleşme hizmeti sözleşmesi için kapak resmi
Başlık:
Son kullanıcıya akdedilen elektronik haberleşme hizmeti sözleşmesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2011.
Fiziksel Tanımlama:
xi, 126 y. ; 30 cm.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Elektronik haberleşme hizmetleri, kamu hizmetleri içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle son kullanıcılar ile elektronik haberleşme hizmetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan sözleşmelerin kuruluşu, geçerliliği, içeriği ve ifası konularında Elektronik Haberleşme Kanunu ve ona bağlı olarak çıkarılan mevzuatta bir takım düzenlemeler kaleme alınmıştır. Düzenlemelerdeki genel amaç sözleşmelerin zayıf tarafı olan son kullanıcının menfaatlerinin güvence altına alınmasıdır. Bu bağlamda özellikle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun elektronik haberleşme hizmeti sözleşmelerinin içeriğine müdahale yetkisi ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla bu alandaki sözleşmelerde sözleşme serbestisi ilkesinin uygulama alanına sınırlama getirilmiştir. Yine bu sözleşmelerin uygulamada standart sözleşme şeklinde yapılıyor olmaları son kullanıcılar bakımından ayrıca bir korunma ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu kapsamda uygulama alanı bulabilecek olan; Türk Borçlar Kanunu, Elektronik Haberleşme Kanunu ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'daki düzenlemelere de çalışma kapsamında yer verilmiştir. Ayrıca sürekli borç ilişkisi doğuran bu sözleşmelerin ifası ve sona ermesi de, yürütülen hizmetin niteliği gereği, diğer sözleşmelere nazaran bir takım özellikler göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, son kullanıcıların taraf olduğu sözleşmeler kapsamında ortaya çıkabilecek olan hukukî ihtilafların etraflıca irdelenmesi ve bunlara çözümler getirilmesidir.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48191.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 48191 48191 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order