Günümüz modern Antikoagülan ve Antitrombotik tedavi döneminde St elevasyonlu Miyokard İnfartüsü için Primer Anjiyoplasti yapılan hastalarda kısa ve uzun dönem mortalitenin prediktörleri için kapak resmi
Başlık:
Günümüz modern Antikoagülan ve Antitrombotik tedavi döneminde St elevasyonlu Miyokard İnfartüsü için Primer Anjiyoplasti yapılan hastalarda kısa ve uzun dönem mortalitenin prediktörleri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
Erzurum : 2012.
Fiziksel Tanımlama:
v, 42 y. ; 30 cm.
502:
Tez [Uzmanlık]
Özet:
Çalışmamızda ST elevasyonlu miyokard infarktüsü ile kliniğimize başvuran ve primer anjiyoplasti yapılan hastalarda hastane içi ve hastane sonrası 6 aylık takipteki mortalite belirteçlerini değerlendirmeyi amaçladık.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49321.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 49321 49321 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order