Zayıf ve şiddetli çizgili geç F ve erken G spektrel sınıf anakol yıldızlarının spektroskopik incelenmesi için kapak resmi
Başlık:
Zayıf ve şiddetli çizgili geç F ve erken G spektrel sınıf anakol yıldızlarının spektroskopik incelenmesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
İstanbul : 2006.
Fiziksel Tanımlama:
X, 88 y. : tbl., graf. ; 29 cm
Genel Not:
Kaynakça var.
502:
Tez (Yüksek Lisans)
Özet:
ÖZET Bu çalışmada temel amaç, H-R diyagramı üzerinde F5-G5 spektrel sınıf aralığında yer alan dört zayıf çizgili ve iki şiddetli çizgili anakol yıldızı için spektroskopik inceleme yapılarak, benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya çıkarmaktır. Amaçlarımızdan biri de ele aldığımız zayıf ve şiddetli çizgili yıldızlarda Skandiyum (Sc) ve Mangan (Mn) elementlerinin davranışını incelemektir. HD 115617 ve HD 160269 yıldızları için Mn bolluğu, HD 15335 ve HD 84737 yıldızları için Sc ve Mn bollukları ilk defa bu çalışmada hesaplanmıştır. Detaylı bolluk incelemeleri ve elementlerin yıldızlardaki davranışlarının ortaya konması, Galaksimizde elementlerin oluşumlarını ortaya çıkarmak için yararlı olacaktır. Isaac Newton Teleskop Grubu arşiv verilerinden ve "F, G, K ve M alan cüce yıldızlarının yüksek ayırma güçlü UES (Utrecht Echelle Spectrograph) eşel spektrumları kütüphanesi" nden (Montes ve Martin, 1998) alınan yüksek çözünürlüğe sahip eşel spektrumlar kullanılmıştır. İncelenen yıldızlar için, büyüme eğrisi tekniği kullanılarak Fe I için eksitasyon sıcaklıkları hesaplanmıştır. Bu eksitasyon sıcaklıklarından itibaren gözlemsel büyüme eğrileri oluşturulup, Menzel'in teorik büyüme eğrisiyle (Wright, 1951) karşılaştırılarak mikrotürbülans hızları ve demir, skandiyum, mangan elementlerine ait bolluk değerleri elde edilmiştir. Daha önceki araştırmacılar tarafından zayıf veya şiddetli çizgili olarak tanımlanan yıldızlar için bu çalışmada hesaplanan Fe, Sc ve Mn bollukları Güneş değerlerine yakındır. Çalışmada ayrıca yıldızlara ait yaşlar hesaplanıp kinematik incelemeleri de yapılmıştır. Yaş tayini için yıldızların gözlemsel parametreleri olarak M(V) mutlak kadir ve (b-y)o renk indeksi değerleri alınarak, bu değerlerle Clem ve ark. (2004) na ait teorik veriler karşılaştırılmış ve yıldızlara ait yaşlar belirlenmiştir. Yıldızların uzay hız bileşenleri ise Hipparcos kataloğundan (ESA, 1997) alınan uzaklıklar ve öz hareketlerden itibaren Johnson ve Soderblom (1987) a ait yöntem ve formüller kullanılarak hesaplanmıştır
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez FFK2006-A/002T A-2006/002 Astronomi Kütüphanesi Genel
Arıyor...

On Order