Eş zamanlı Nötron-Gama olaylarının Agata dedektörü için incelenmesi için kapak resmi
Başlık:
Eş zamanlı Nötron-Gama olaylarının Agata dedektörü için incelenmesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2005.
Fiziksel Tanımlama:
X, 72 y. : res., tbl. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez (Yüksek Lisans)
Özet:
Bu çalışmanın asıl amacı, bir ağır iyonun gerçekleştirdiği füzyon buharlaşma reaksiyonuyla oluşan eş zamanlı nötron-gama olayları için, AGATA detektörünün gama - ışını cevabının incelenmesidir. Bu çalışma sürecinde, aldoritmaları geliştirmek ve yazılan bilgisayar kodlarını test etmek için, yapısı AGATA'nınkine yakın ancak daha basit olan 36 segmentli (parçalı) bir HPGe detektörü kullanılmıştır. Programlar, C/C++ dilleri ve geniş çapta yararlanılan ROOT ; nesne yönelimli bir veri analiz çerçevesi, kullanılarak yazılmıştır. Detektörle meydana gelen nötron ve foton etkileşimlerinin simülasyonunu gerçekleştirmek için Monte Carlo Teknikleri kullanılmıştır. Detektör içerisindeki nötron ve foton olayları izlenmiş ve etkileşim konumlarının koordinatları ve enerjeleri sıkıştırılmış ROOT treeler (ağaç) olarak kaydedilmiştir. Bu ağaçlar, gama-ışını iz sürme çalışmaları üzerine sonraki incelemeler için hazır durumdadır. Son olarak, bu çalışma boyunca geliştirilmiş olan simülasyon kodları kullanılarak, sırasıyla 0.5'den 1.5'e ve 0.1'den 2.0'a kadar olan enerji erimindeki nötronlar ve fotonlar için detektör cevabı incelenmiştir.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez FFFK001228T F Fizik Kütüphanesi Genel
Arıyor...

On Order