Eğik ve N-bileşenli bir akışkan için zar-evren modellerinin dinamiği için kapak resmi
Başlık:
Eğik ve N-bileşenli bir akışkan için zar-evren modellerinin dinamiği
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
FFK2008-F/001T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2008.
Fiziksel Tanımlama:
IV, 85 y. ; 29 cm
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Bu tezde, eğik ve N-bileşenli bir akışkan için konvansiyonel kozmolojinin evrim ve bağ denklemleri Randall-Sundrum-II Zar-evren modellerine genişletildi. Bu denklemler, Bianchi IX-tip hariç tutulmak üzere, uzayca homojen ve eşyönsüz tüm Bianchi tip modelleri kapsamında yazıldı. Orjinallerine göre denklemlerdeki birtakım değişiklikler dışında, bu yeni kozmolojide fazladan 5 evrim ve bağ denklemi daha elde etmekteyiz. Bu genelleştirilmiş denklemlerde Zar-evren hipotezi kaldırılırsa konvansiyonel kozmolojinin denklemleri yeniden elde edilmektedir.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez FFFK2008-F/001T F Fizik Kütüphanesi Genel
Arıyor...

On Order