Fenazopridin molekülünün konformasyon analizi ve AB initio DFT yöntemleri ile titreşim frekans ve kiplerinin incelenmesi için kapak resmi
Başlık:
Fenazopridin molekülünün konformasyon analizi ve AB initio DFT yöntemleri ile titreşim frekans ve kiplerinin incelenmesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2009.
Fiziksel Tanımlama:
IX, 105 y. ; 29 cm
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Bu çalışmada, Fenazopridin (Phenazopyridine C11H11N5) molekülünün konformasyon analizi yapılarak kararlı konformerleri saptanmış, molekülün her bir kararlı konformerlerinin titreşim spektrumları hesaplanarak katı fazdaki IR ve Raman spektrumları ile karşılaştırılmıştır. Serbest haldeki Fenazopridin molekülünün en kararlı konformerleri Ab-initio yöntemi içersindeki Yoğunluk Fonksiyon Teorisi (DFT) ile 6-31G, 6-31G(d), 6-31G++(d,p), 6-311G++(d,p) baz setleri kullanılarak belirlenmiştir. Kararlı konformerlerin geometrik parametreleri DFT/B3LYP/6-311G++(d,p) teori düzeyinde geometri optimizasyonu vasıtası ile elde edilmiştir. En kararlı konformer için Harmonik ve Anharmonik titreşim dalgasayıları, en kararlı ikinci konformer için Harmonik titreşim dalgasayıları ve IR şiddetleri geometri optimizasyonu ile aynı teori düzeyinde hesaplanmıştır. Temel bandları karakterize etmek için titreşim kiplerinin toplam enerji dağılımı hesaplamaları PQS (Parallel Quantum Mechanic Solution) programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu molekülün IR ve Raman spektrumları katı fazda ölçülmüştür. Hesaplanan dalgasayıları ile deneysel dalgasayıları arasındaki uyumu sağlamak için literatürde önerilen ikili ölçek çarpanı kullanılmıştır. Elde edilen tüm teorik bulgular deneysel verilerle karşılaştırılıp yorumu yapılmıştır.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez FFFK2009-F/014T F Fizik Kütüphanesi Genel
Arıyor...

On Order