5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat için kapak resmi
Başlık:
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat
ISBNp:
9786054490431
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
HFK0082058
Yayın Bilgileri:
Ankara : Bilge Yayınevi, 2012.
Fiziksel Tanımlama:
xcvi, 1033 s. ; 24 cm.
Genel Not:
Bankacılık Kanunu – Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik – Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik – Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik – Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu – Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu – Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname- İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun – Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun – Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslara Hakkında Tebliğ – Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliği – Ve Diğer Mevzuatlar
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap HFK0082058 K 1940 2012 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order